Sứ mệnh của Mitrade Insights là cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị và đa dạng cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt thị trường một cách nhanh chóng và chính xác.
  2021
  Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất
  FxDailyInfo
  2022
  Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu
  International Business Magazine
  GBP/USD
  1.26456
  +0.00249+0.20%)

  GBP/USD

  Đóng cửa thị trường
  GBP/USD
  1.26456
  +0.00249+0.20%)
  Ngày hôm nay
  0.2%
  Tuần này
  -0.12%
  1 Tháng
  -0.26%
  6 Tháng
  -0.2%
  Từ đầu năm đến nay
  -0.63%
  1 năm
  5.19%
  loading....loading....

  Làm thế nào tình hình Brexit ảnh hưởng đến GBP/USD?downSelect

  Làm thế nào các dữ liệu kinh tế Anh, như GDP và tỷ lệ thất nghiệp, ảnh hưởng đến GBP/USD?downSelect

  Tại sao việc giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể ảnh hưởng đến GBP/USD?downSelect

  Tác động của thông tin từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối với GBP/USD là gì?downSelect

  GBP/USD là gì?downSelect

  loading....
  goTop
  quote