Sứ mệnh của Mitrade Insights là cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị và đa dạng cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt thị trường một cách nhanh chóng và chính xác.
  2021
  Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất
  FxDailyInfo
  2022
  Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu
  International Business Magazine
  Dầu WTI
  79.28
  +1.41+1.81%)

  Dầu WTI

  Đóng cửa thị trường
  USOIL
  79.28
  +1.41+1.81%)
  Ngày hôm nay
  1.81%
  Tuần này
  1.59%
  1 Tháng
  4.65%
  6 Tháng
  -4.71%
  Từ đầu năm đến nay
  10.33%
  1 năm
  1.95%
  loading....loading....loading....
  goTop
  quote