Lịch kinh tế
chỉ số kinh tế
Sự kiện
Ngày lễ
Lọc
10-06-2023
Tuần trước
Tuần tới
GMT+8
Quốc gia
Sự kiện
Tầm quan trọngimportance
Trước
Dự báo
Thực tế
Tác độngimpact
Chi tiết
Lịch kinh tế là gì?
Lịch kinh tế là một công cụ hữu ích dành cho các nhà giao dịch để theo dõi các sự kiện kinh tế của một quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia nhất định có thể ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Một sự kiện kinh tế có thể là một sự kiện mang tính vĩ mô như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, sản lượng kinh tế, các bản tin kinh tế như bài phát biểu của Chủ tịch Fed hoặc các thông báo của các công ty như IPO. Thông thường, lịch kinh tế sẽ liệt kê các sự kiện nêu trên theo trình tự thời gian để giúp người đọc có thể nắm rõ các sự kiện sắp diễn ra một cách dễ dàng.
Tầm quan trọng của lịch kinh tế
Đối với các nhà giao dịch, việc theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng có thể tác động lớn đến thị trường là rất quan trọng. Nhờ có lịch kinh tế, các nhà giao dịch có thể xem và theo dõi hầu hết các sự kiện kinh tế quan trọng được tổng hợp lại và hiểu rõ hơn về những thay đổi của thị trường. Các nhà giao dịch cũng có thể dễ dàng xem lại các sự kiện kinh tế trong quá khứ thông qua lịch kinh tế để phân tích xem một sự kiện kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường. Nói một cách ngắn gọn, lịch kinh tế đóng vai trò rất quan trọng để giúp các nhà giao dịch theo dõi và dự đoán các sự kiện quan trọng cũng như có thể tận dụng các cơ hội giao dịch từ các sự kiện.
Làm thế nào để sử dụng lịch kinh tế Mitrade?
Lịch kinh tế của Mitrade nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch có thể dễ dàng theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng. Nó cho phép người dùng có thể áp dụng các bộ lọc theo thời gian, khu vực, loại lịch và tầm quan trọng để xem các sự kiện kinh tế của thị trường mà họ quan tâm nhất. Nếu đang sử dụng ứng dụng Mitrade, bạn có thể chọn thêm lời nhắc lịch về một sự kiện kinh tế.