Sứ mệnh của Mitrade Insights là cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị và đa dạng cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt thị trường một cách nhanh chóng và chính xác.
  2021
  Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất
  FxDailyInfo
  2022
  Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu
  International Business Magazine
  Lịch kinh tế
  Dữ liệu
  Sự kiện
  Ngày lễ
  saixuan
  Lọc
  13-04-2024
  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Các thông tin trên chỉ là thông tin chung, để tham khảo, không phải là cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch.
  OK
  Lịch kinh tế là gì?
  Lịch kinh tế là một công cụ hữu ích dành cho các nhà giao dịch để theo dõi các sự kiện kinh tế của một quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia nhất định có thể ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Một sự kiện kinh tế có thể là một sự kiện mang tính vĩ mô như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, sản lượng kinh tế, các bản tin kinh tế như bài phát biểu của Chủ tịch Fed hoặc các thông báo của các công ty như IPO.Thông thường, lịch kinh tế sẽ liệt kê các sự kiện nêu trên theo trình tự thời gian để giúp người đọc có thể nắm rõ các sự kiện sắp diễn ra một cách dễ dàng.
  Tầm quan trọng của lịch kinh tế
  Đối với các nhà giao dịch, việc theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng có thể tác động lớn đến thị trường là rất quan trọng. Nhờ có lịch kinh tế, các nhà giao dịch có thể xem và theo dõi hầu hết các sự kiện kinh tế quan trọng được tổng hợp lại và hiểu rõ hơn về những thay đổi của thị trường. Các nhà giao dịch cũng có thể dễ dàng xem lại các sự kiện kinh tế trong quá khứ thông qua lịch kinh tế để phân tích xem một sự kiện kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường.Nói một cách ngắn gọn, lịch kinh tế đóng vai trò rất quan trọng để giúp các nhà giao dịch theo dõi và dự đoán các sự kiện quan trọng cũng như có thể tận dụng các cơ hội giao dịch từ các sự kiện.
  Làm thế nào để sử dụng lịch kinh tế Mitrade?
  Lịch kinh tế của Mitrade nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch có thể dễ dàng theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng. Nó cho phép người dùng có thể áp dụng các bộ lọc theo thời gian, khu vực, loại lịch và tầm quan trọng để xem các sự kiện kinh tế của thị trường mà họ quan tâm nhất. Nếu đang sử dụng ứng dụng Mitrade, bạn có thể chọn thêm lời nhắc lịch về một sự kiện kinh tế.