Sứ mệnh của Mitrade Insights là cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị và đa dạng cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt thị trường một cách nhanh chóng và chính xác.
  2021
  Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất
  FxDailyInfo
  2022
  Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu
  International Business Magazine
  Lớp học đầu tư
  Mitrade cung cấp cho bạn nhiều tài liệu kiến thức ngoại hối ở các cấp độ khác nhau để giúp bạn có thể cải thiện kỹ năng giao dịch của mình. Các nhà giao dịch có kiến thức vững chắc về ngoại hối sẽ có thể đối mặt với mọi điều kiện thị trường một cách dễ dàng.