PMI là gì? Sử dụng chỉ số PMI thế nào trong đầu tư tài chính

8 Phút
Cập nhật 08/05/2024 09:57
Nhóm Mitrade


Chỉ số PMI được cân nhắc là một thước đo về sự tăng trưởng hoặc suy thoái của toàn bộ nền kinh tế hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Nó đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ưu việt cho chủ công ty, nhà đầu tư cũng như nhà chức trách trong nỗ lực định hình chiến lược và thiết lập quyết sách kinh tế. Bằng cách theo dõi và phân tích PMI, chúng ta sẽ nhìn ra cơ hội tăng trưởng của thị trường và thi hành các bước đi phù hợp nhằm thu được lợi nhuận.

Bài viết dưới đây sẽ mô tả bức tranh tổng thể về PMI, làm rõ công thức tính toán chỉ số này và cách sử dụng nó nhằm đưa ra những lựa chọn hiệu quả nhất trong đầu tư.


1. Định nghĩa về PMI


• Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (Purchasing Managers Index – viết tắt là PMI) là một thước đo đối với tình hình kinh doanh và sản xuất tại một khu vực hoặc quốc gia cụ thể. PMI thường được tính toán nhờ dữ liệu khảo sát từ hàng trăm công ty về các yếu tố như sản lượng, đơn đặt hàng, sự tuyển dụng, sự giao hàng từ nhà cung cấp và lượng hàng tồn kho.
 

Nhìn vào PMI, chúng ta sẽ nắm rõ phần nào diễn biến hoạt động kinh doanh đang nở rộ, giữ nguyên không đổi hay suy giảm dần theo góc nhìn của chủ doanh nghiệp. Đội ngũ điều hành công ty, chính phủ và nhà đầu tư sử dụng PMI nhằm định hướng chiến lược và thực thi quyết sách kinh tế. Nếu PMI cao, công ty nên cân nhắc gia tăng sản xuất và nhân rộng dây chuyền kinh doanh. Trái lại, nếu PMI thấp, chiến lược thắt lưng buộc bụng và tối ưu nguồn lực có thể sẽ hữu hiệu nhằm ứng biến với diễn biến kinh tế tiêu cực.

• Sự thịnh hành của chỉ số PMI trên thế giới

PMI không chỉ thịnh hành ở những đất nước phát triển từ lâu như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, mà nó còn ngày càng được ưa chuộng ở hàng loạt quốc gia phát triển nhanh như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Điều đó khẳng định sự công nhận về tính chất và giá trị của chỉ số PMI đối với việc đo lường tình hình kinh doanh.

Sự đổi mới vượt bậc trong công nghệ đã khiến việc khảo sát dữ liệu và phân tích chỉ số PMI trở nên rất thuận lợi. Những tổ chức thống kê quốc tế như IHS Markit và Institute for Supply Management (ISM) thậm chí phát triển ra chỉ số PMI quốc tế, qua đó mang tới thông tin và so sánh diễn biến kinh doanh ở mức độ toàn cầu.


2. Các loại chỉ số PMI


Hiện nay, có vô số loại chỉ số PMI được thống kê và tính toán cho các lĩnh vực và quốc gia  khác nhau để hỗ trợ cho các yêu cầu đa dạng của nhiều đối tượng. Đề cập bên dưới đây là một vài loại chỉ số PMI thịnh hành:

☀️ PMI Sản xuất: Đây là loại PMI mô tả diễn biến hoạt động sản xuất nói chung. Nó đo lường nhiều khía cạnh như sản lượng, số lượng đơn đặt hàng, biến động giá cả, mức độ tuyển dụng và lượng hàng tồn kho. PMI sản xuất mang đến dữ liệu về xu hướng tăng trưởng hoặc suy thoái trong ngành sản xuất và là một chỉ báo được theo dõi nhiều nhất.

 

Ví dụ chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam trong 1 năm qua

Ví dụ chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam trong 1 năm qua (Nguồn Investing.com)


☀️ PMI Dịch vụ: Loại PMI này phản ánh tình hình kinh doanh ở lĩnh vực dịch vụ, ví dụ như các ngành du lịch, y tế, tài chính và bán lẻ... Nó tập trung đo lường những khía cạnh như đơn hàng mới, hoạt động kinh doanh, giao hàng từ nhà cung cấp và việc làm. PMI rất được tin dùng ở những đất nước có ngành dịch vụ là thế mạnh như Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Nhật Bản.

☀️ PMI hỗn hợp: Chỉ số PMI này kết hợp của các chỉ số PMI khác nhau như PMI sản xuất và PMI dịch vụ, với mục tiêu mang tới một bức tranh rõ ràng về diễn biến kinh doanh ở đa dạng ngành nghề trong cùng một quốc gia. Các trọng số của PMI hỗn hợp thường được quyết định theo mức độ thiết yếu của từng ngành nghề trong nền kinh tế. Ví dụ, ở một quốc gia mà ngành dịch vụ sôi động, PMI dịch vụ sẽ được nhìn nhận là số liệu thiết yếu hơn và sẽ được gán trọng số cao hơn trong PMI hỗn hợp.


☀️ Các chỉ số PMI theo từng ngành nghề: Việc tính toán PMI hoàn toàn có thể làm dựa trên từng ngành nghề ví dụ như xây dựng, công nghệ hay công nghiệp nặng. Việc khảo sát kết quả từ đó cũng được điều chỉnh để nhắm vào các doanh nghiệp ở từng ngành nghề đặc thù, từ đó mang đến cái nhìn rõ ràng về tiềm năng phát triển của ngành đó.


3. Cách tính toán chỉ số PMI


Việc tính toán PMI bắt đầu từ hoạt động thu thập thông tin, vốn thực hiện thường xuyên và định kỳ để mang tới dữ liệu cập nhật nhất về hoạt động kinh doanh. Chỉ số PMI sẽ được tính toán và công bố hàng tháng bởi các tổ chức thống kê hàng đầu như IHS Markit, Institute for Supply Management (ISM) và S&P Global.

Điều cần phải lưu ý là chỉ số PMI do các tổ chức này công bố thường sẽ có sự khác nhau nhất định vì nhiều lý do như số lượng công ty và ngành nghề tham gia khảo sát và trọng số mỗi cấu phần để tính toán khác nhau. 

Mặc dù vậy, vẫn có điểm chung trong phương pháp tính toán của các tổ chức này. Ví dụ, đối với PMI sản xuất, các tiêu chí để thống kê thường sẽ là Đơn hàng mới, Khả năng sản xuất, Giao hàng từ nhà cung cấp, Việc làm và Hàng tồn kho. Trái lại, PMI dịch vụ thường gồm Đơn hàng mới, Hoạt động kinh doanh, Giao hàng từ nhà cung cấp và Việc làm.

 

Biểu đồ so sánh sự khác biệt giữa chỉ số PMI do IHS Markit và ISM đo lường

Biểu đồ so sánh sự khác biệt giữa chỉ số PMI do IHS Markit và ISM đo lường (Nguồn: S&P Global)


Ví dụ:
Institute for Supply Management (ISM) coi trọng số của cả 5 tiêu chí khảo sát trên là bằng nhau. Giá trị PMI sẽ luôn nằm từ 0 đến 100. 


⁃  Nếu PMI vượt quá 50, nó chứng minh sự phát triển của tình hình kinh doanh so với tháng trước. 

⁃  Nếu giá trị PMI giảm xuống thấp hơn 50, nó biểu thị sự thu hẹp 

⁃  Nếu PMI ngang mức 50, nó mô tả sự không biến động.

Chỉ số PMI được xác định bằng công thức: PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0,5) + (P3 * 0)


Trong đó:

⁃  P1 mô tả số phần trăm câu trả lời là sự cải thiện.

⁃  P2 đại diện cho số phần trăm câu trả lời không có biến động

⁃  P3 phản ánh số phần trăm câu trả lời là sự suy giảm.

 ►► Công thức này ám chỉ, trong trường hợp tất cả các công ty khảo sát trả lời rằng có sự cải thiện, PMI mỗi tiêu chí (ví dụ Đơn hàng mới) sẽ bằng 100. Nếu tất cả cùng trả lời là suy giảm thì chỉ số sẽ bằng 0, trong khi nếu tất cả đều ghi nhận không có sự thay đổi thì PMI sẽ ở mức 50.

Nhận thêm thông tin thị trường tài chính > >

4. Cách đọc hiểu phần mô tả về chỉ số PMI trong lịch kinh tế


Sau khi chỉ số PMI được công bố, các trang tin tức tài chính thông thường sẽ tóm tắt nó bằng một vài ý chính và sự diễn giải nhằm hỗ trợ người đọc thu nạp thông tin dễ dàng hơn. Dưới đây đề cập đến một vài dữ liệu mà nhà đầu tư nên biết và hiểu rõ khi đọc những bản mô tả này:

֎ Giá trị của chỉ số: Giá trị của chỉ số PMI thường được phản ánh qua nhiều cách đang dạng như bằng chữ hoặc biểu đồ. Tương tự như đã giải thích tại mục trước, chỉ số PMI luôn chạy từ 0 đến 100 và ngưỡng cân bằng là 50. Giá trị trên 50 minh chứng cho sự phát triển hoặc tăng trưởng, trong khi giá trị dưới 50 cho thấy sự thu hẹp hoặc suy giảm.

֎ Xu hướng: Thông thường, chỉ số PMI được công bố sẽ đi kèm sự mô tả về xu hướng. Nó có thể được mô tả là tăng, giảm hoặc ổn định, cho thấy sự chuyển động gần đây của giá trị chỉ số.

֎ So sánh: Xem xét mọi so sánh được đề cập trong phần mô tả. Nó có thể so sánh chỉ số PMI hiện tại với tháng, quý hoặc năm trước, mang đến thông tin cụ thể về diễn biến lên xuống theo thời gian. Sự so sánh này thường được mô tả một cách trực quan qua biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột.

֎ Ngành hoặc khu vực: Lưu ý lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể mà chỉ số PMI đề cập đến. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ sổ PMI phổ biến nhất là về ngành sản xuất nói chung, sau đó đến dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, PMI có thể được khảo sát đến từng ngành nghề cụ thể như xây dựng, công nghệ … Ngoài ra, PMI cũng có thể được giới hạn theo một quốc gia, khu vực cụ thể hoặc thậm chí toàn cầu.

֎ Sự tác động: Phần mô tả về chỉ số PMI có thể đề cập đến tác động tiềm ẩn của chỉ số PMI đối với thị trường tài chính cũng như toàn bộ nền kinh tế. Nó có thể làm bật lên ý nghĩa của PMI đối với các nhà phân tích, nhà đầu tư hoặc nhà hoạch định chính sách.

 

Ví dụ chỉ số PMI sản xuất của Mỹ được mô tả trên website về thông tin tài chính

Ví dụ chỉ số PMI sản xuất của Mỹ được mô tả trên website về thông tin tài chính (Nguồn: Investing.com)


5. Vai trò của chỉ số PMI


Nhà điều hành doanh nghiệp

PMI đóng vai trò trọng yếu đối với vấn đề quản lý doanh nghiệp. Nó mang đến thông tin về hoạt động sản xuất và triển vọng kinh tế. Các giám đốc công ty có thể lấy PMI làm cơ sở cho lựa chọn mua hàng, thiết lập mục tiêu sản xuất, phán đoán cung cầu, nhận định về hoạt động kinh tế và tình hình trao đổi hàng hóa, từ đó định hướng chiến lược cho mình.

Chẳng hạn, một nhà chế tạo ô tô sẽ nhìn vào PMI để phán đoán lượng cầu trên thị trường. Nếu PMI cho thấy sự nở rộ của ngành sản xuất, doanh nghiệp có thể quyết định mua thêm nguyên liệu và đẩy cao năng lực sản xuất nhằm đón đầu xu hướng tăng trưởng. Ngược lại, nếu PMI cho thấy sự suy thoái, doanh nghiệp có thể tinh chỉnh mục tiêu sản xuất, cũng như chủ động xác định cơ hội kinh doanh mới.

Các nhà cung cấp

PMI mang đến thông tin về hoạt động sản xuất và triển vọng kinh tế, từ đó tác động tới quyết định của nhà cung cấp các nguyên liệu thô. Với PMI, nhà cung cấp sẽ phán đoán khả năng sản xuất của đối tác, từ đó định hình nhu cầu và điều chỉnh quy mô nguồn hàng. 


Ví dụ, nếu PMI diễn tả sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành chế tạo ô tô, nhà cung cấp thép có thể phán đoán nhu cầu thép tăng cao và điều chỉnh quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ khách hàng. Ngược lại, nếu PMI sụt giảm, nhà cung cấp thép có thể giảm quy mô sản xuất hoặc chuyến sang cơ hội kinh doanh khác.

Thêm vào đó, một nhà cung cấp dầu mỏ có thể theo dõi PMI để xác định tình hình sản kinh doanh ở các ngành nghề như chế tạo ô tô và vận tải. Nếu PMI phản ánh khả năng phát triển tốc độ cao, nhà cung cấp dầu mỏ có thể kỳ vọng vào nhu cầu dầu tăng và từ đó tăng quy mô sản xuất. Trái lại, nếu PMI suy giảm, nhà cung cấp dầu mỏ có thể chủ động giảm sản lượng và tìm phương án kinh doanh khác.

Nhà đầu tư


PMI cho phép nhà đầu tư quan sát rõ ràng tình hình kinh tế ở các lĩnh vực cụ thể như sản xuất, dịch vụ, xây dựng … Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng và triển vọng kinh tế. Ngoài ra, qua việc so sánh chỉ số PMI giữa các quốc gia, nhà đầu tư có thể tìm ra các khu vực có triển vọng tốt hơn hoặc nghiên cứu các cơ hội đầu tư quốc tế.

Ví dụ, khi PMI sản xuất của một quốc gia tăng cao, đồng nghĩa với việc có sự phát triển vượt trội trong ngành sản xuất. Nhà đầu tư có thể xem điều này là dấu hiệu tích cực và cân nhắc tăng cường phân bổ vốn vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất ở quốc gia đó.

Cơ quan điều hành chính sách

Dựa vào PMI, chính quyền có thể định hình quyết sách kinh tế, dự báo kế hoạch tài chính, nhận định mức độ hữu dụng của chính sách và điều chỉnh biện pháp kích thích. Nhà chức trách cũng tìm đến PMI để thiết lập và đẩy mạnh sự phát triển trong các lĩnh vực quan trọng. Tóm lại, chỉ số PMI hỗ trợ chính phủ thấu hiểu nền kinh tế và đưa ra chính sách thích hợp nhằm mục phục vụ mục đích tăng trưởng bền vững và hiệu quả.


6. Chỉ số PMI có ưu và nhược điểm gì?


• Ưu điểm:

✔️ Đo lường tình hình kinh tế tổng quát: Chỉ số PMI mang đến một cái nhìn toàn diện về diễn biến kinh doanh của một quốc gia hoặc khu vực. Nó đo lường sự mở rộng hoặc suy thoái của ngành các dịch vụ và sản xuất, giúp hiểu rõ hơn về biến động và tiềm lực tăng trưởng.

✔️ Dự báo tương lai: Chỉ số PMI xác định xu hướng và triển vọng kinh tế ở tương lai. Việc đánh giá xu hướng tăng trưởng hay suy thoái có thể giúp dự báo tình hình kinh tế và hỗ trợ quyết định kinh doanh và đầu tư.

✔️ Cập nhật thường xuyên: Chỉ số PMI được tính toán hàng tháng và công bố nhanh chóng sau khi thu thập dữ liệu. Điều này mang đến dữ liệu hữu dụng và kịp thời tới các nhà điều hành, chính phủ và nhà đầu tư để họ lựa chọn quyết định chuẩn xác nhất.

✔️ Đa dạng ngành: Chỉ số PMI có thể được tính toán cho vô số ngành công nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này giúp có cái nhìn trực quan diễn biến kinh doanh cùng sự tăng trưởng trong từng lĩnh vực cụ thể.

• Nhược điểm:

⭕ Thiếu chi tiết: Chỉ số PMI không thể mang tới dữ liệu tường tận về những thành phần đặc thù như lợi nhuận, mức độ cạnh tranh trên thị trường hay chất lượng sản phẩm. Điều này giới hạn khả năng phân tích chi tiết đối với hoạt động kinh doanh.

⭕ Phương pháp thu thập và tính toán không đồng nhất: Việc đo lường PMI hiện đang được tiến hành bởi nhiều tổ chức với phương pháp sát và công thức tính toán đa dạng. Điều này khiến chỉ số PMI trở nên không đồng nhất và có độ chênh lệch nhất định, từ đó có thể gây bối rối cho những người theo dõi.


⭕ Điểm yếu của phương pháp khảo sát: PMI được tính toán dựa theo dữ liệu khảo sát từ hàng trăm doanh nghiệp. Trên thực tế, cách tổng hợp thông tin này có một số điểm yếu chung khó có thể tránh khỏi như việc lựa chọn mẫu không đại diện được cho tất cả nền kinh tế, câu trả lời luôn mang tính chủ quan, tỷ lệ phản hồi khảo sát không được như kỳ vọng hay phản hồi thiếu trung thực… Tất cả những yếu tố này đủ để gây ra sai số nhất định cho chỉ số PMI.


7. Các chỉ số khác có thể sử dụng kèm với PMI khi đánh giá nền kinh tế


Do PMI cũng chứa rất nhiều hạn chế trong việc phác họa hoạt động kinh doanh. Do đó, để mang tới một cái nhìn chuẩn xác và đáng tin cậy hơn, nhà đầu tư có thể cân nhắc sử dụng kèm PMI với một số chỉ số khác:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): GDP là chỉ số trọng yếu và thịnh hành hàng đầu để xác định quy mô và tiềm năng bùng nổ của một nền kinh tế. Việc so sánh PMI với GDP sẽ mô tả mối tương quan giữa tình hình sản xuất và sự tăng trưởng tổng thể về kinh tế.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI là công cụ đo sự biến động của giá cả hàng hóa trong một khu vực hoặc quốc gia. Việc quan sát cả PMI và CPI có thể hỗ trợ nhận định tác động của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ lên giá cả tiêu dùng.

Chỉ số giá sản xuất (PPI): PPI là thước đo sự lên xuống của giá cả hàng hóa bắt nguồn các nhà cung cấp. Việc kết hợp PMI cùng PPI có thể mang tới thông tin về tác động của giá sản xuất đối với giá tiêu dùng.

Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ này là một yếu tố thiết yếu trong việc nhận định sức khỏe thị trường lao động. Kết hợp PMI với tỷ lệ thất nghiệp có thể giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa tình hình sản xuất và cung ứng dịnh vụ với khả năng sử dụng lao động trong nền kinh tế.

Chỉ số niềm tin doanh nghiệp: Chỉ số này đo lường tâm lý và suy nghĩ của các doanh nghiệp về tiềm năng phát triển kinh tế. So sánh PMI với chỉ số niềm tin doanh nghiệp có thể mang tới thông tin về mối tương quan giữa tâm lý doanh nghiệp đối và tình hình kinh doanh sản xuất.

Chỉ số xuất khẩu và nhập khẩu: Chỉ số này diễn ra tình hình thương mại quốc tế của một quốc gia. So sánh PMI với chỉ số xuất và nhập khẩu có thể giúp xác định tầm ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu và nhập khẩu đối với hoạt động sản xuất nội địa.

Chỉ số đầu tư công và đầu tư tư nhân: Chỉ số đầu tư công và đầu tư tư nhân đo lường mức độ đầu tư trong nền kinh tế. So sánh PMI với chỉ số này có thể cho thấy tác động của hoạt động đầu tư lên tình hình sản xuất kinh doanh.


8. Cách sử dụng chỉ số PMI để đưa ra quyết định đầu tư


Đưa ra quyết định đầu tư dựa trên chỉ số PMI yêu cầu một quá trình phân tích và đánh giá kỹ lưỡng. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng, một mình PMI không thể đủ tin cậy để nhận định về thị trường kinh tế rộng lớn.

Hiểu rõ và theo dõi PMI: Để sử dụng PMI trong quyết định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về định nghĩa và cách tính toán của chỉ số này. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần theo dõi chỉ số PMI thường xuyên trên các trang thông tin tài chính, đồng thời hỏi ý kiến chuyên gia nếu chưa thể đưa ra lập luận về chỉ số này một cách độc lập.

Theo dõi xu hướng: Đánh giá xu hướng PMI qua nhiều thời kỳ để biết các xu hướng dài hạn và ngắn hạn. Nếu PMI đang tăng dần, bạn có thể thấy sự phục hồi kinh tế và tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu PMI đang giảm, điều đó có thể cho thấy tình hình kinh tế đang suy yếu và có nguy cơ rơi vào suy thoái.

So sánh với các số liệu khác: Đối chiếu PMI với các chỉ số khác như GDP, CPI và tỷ lệ thất nghiệp để có tầm nhìn rõ ràng về diễn biến kinh tế. Nếu PMI và GDP cùng tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lại giảm, điều đó có thể là chỉ báo tuyệt vời về triển vọng phát triển kinh tế và tín hiệu tốt cho đầu tư. 


Phân tích theo ngành: PMI có thể cung cấp dữ liệu chung nhưng cũng có thể theo từng ngành công nghiệp. Trong trường hợp bạn để tâm tới ngành nghề cụ thể nào đó, hãy xem xét PMI của ngành đó để có cái nhìn chính xác nhất. Nếu PMI của một ngành đang tăng lên, điều này có thể được coi là triển vọng tốt cho các công ty hoạt động trong ngành đó và củng cố cho quyết định đầu tư.


Cân nhắc những yếu tố kỹ thuật: Đừng chỉ dựa vào PMI mà bỏ qua việc phân tích kỹ thuật dựa theo như biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật và tâm lý thị trường. Sử dụng chung PMI với các yếu tố kỹ thuật sẽ hỗ trợ cải thiện tính chuẩn xác của quyết định đầu tư.


03 bước đơn giản để giao dịch toàn cầu với 50.000 vốn ảo miễn phí
1
ĐĂNG KÝ
Điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng ký
2
NẠP TIỀN
Nap vốn vào tài khoản giao dịch, tối thiểu là $50
3
GIAO DỊCH
Tìm kiếm cơ hội giao dịch và đặt lệnh mua bán
bannerBg


9. FAQs


• Chỉ số PMI sản xuất hiện tại của Việt Nam đạt bao nhiêu điểm?

Theo công bố từ S&P Global, chỉ số PMI sản xuất trong tháng 6 của Việt Nam là 46,2 điểm tăng nhẹ so với mức 35,3 điểm vào tháng trước. Việt Nam đã có chỉ số PMI dưới ngưỡng 50 trong 4 tháng liên tục, điều chứng minh ngành sản xuất tại Việt Nam chưa mấy khả quan.

• Chỉ số PMI bị tác động bởi những thành phần nào?

Rất nhiều tham số trên thị trường có thể tác động tới PMI bao gồm tình hình kinh tế, tình trạng lao động, giá cả, chính sách kinh tế, biến đổi công nghệ và sự cạnh tranh... Chúng có thể cản trở hoặc thúc đẩy hoạt động sản xuất và từ đó là biến chuyển chỉ số PMI.


• PMI có ảnh hưởng đến thị trường tài chính không? 

Có, PMI có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối. Ví dụ, PMI báo hiệu sức khỏe nền kinh tế, do đó, nhà đầu tư chứng khoán thường sẽ có tâm lý tích cực hơn khi chỉ số PMI cao và ngược lại.


• PMI có thể đo lường sự biến động của giá cả không? 

PMI không đo lường trực tiếp sự lên xuống của giá cả, nhưng nó có thể làm thay đổi giá cả thông qua các ảnh hưởng gián tiếp đối với cán cân cung cầu.


• Tình hình việc làm và PMI có mối quan hệ như thế nào?

PMI có thể tác động đến số lượng việc làm hoặc tỷ lệ thất nghiệp, vì hoạt động sản xuất mạnh hay yếu đều có sự liên quan tới nhu cầu sử dụng lao động.

• Có thể sử dụng chỉ số PMI để so sánh các quốc gia với nhau không?

PMI là chỉ số thịnh hành ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Công thức áp dụng cho từng khu vực và ngành nghề có thể được điều chỉnh, tuy nhiên, nhìn chung chỉ số này có thể được sử dụng để so sánh giữa các nền kinh tế với nhau.


• Tại sao không nên hoàn toàn trông cậy vào chỉ số PMI?

PMI rất hữu hiệu trong việc đưa ra cái nhìn tổng quát về một lĩnh vực hoặc nền kinh tế nói chung nhưng nó cũng chứa nhiều điểm hạn chế. Do đó để hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh và sức khoẻ nền kinh tế, bạn nên kết hợp với nhiều chỉ số khác và phương pháp phân tích khác nhằm xác nhận xu hướng là chuẩn xác trước khi đưa ra quyết định đầu tư.


! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.


Ad