• Tin tức
  Tất cả
  Thị trường
  Hàng hóa
  Chỉ số
  Tiền điện tử
  Phân tích kỹ thuật
  sức khỏe kinh tế
  Quốc gia
 • Phân tích
  Tất cả
 • Lịch kinh tế
  Lịch kinh tế
 • Blog
  Tất cả
  Forex
  Tiền điện tử
  Hàng hóa
  Chứng khoán
  Chỉ số
  Sản phẩm khác
 • Lớp học đầu tư
  Khóa học
 • Về chúng tôi
  Đội ngũ chuyên gia
  Chính sách biên tập

  Bài viết nổi bật gần đây

  Bài viết phân tích tin tức gần đây nổi bật

  noData

  Bài viết blog gần đây nổi bật

  Sứ mệnh của Mitrade Insights là cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị và đa dạng cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt thị trường một cách nhanh chóng và chính xác.
  honor1
  2021
  Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất
  FxDailyInfo
  honor2
  2022
  Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu
  International Business Magazine
  เมธิณี วสุมดี

  ชื่อ : นางสาวเมธิณี วสุมดี

  อาชีพปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง MW Analytics และที่ปรึกษาด้านการลงทุนด้วยแบบจำลอง Econometric

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์และการเงิน

  สถาบันการศึกษา : Norwegian School of Economics, Bergen, Norway


  ประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุน

  ที่ปรึกษาด้านการลงทุนด้วยแบบจำลอง บริษัทประกันภัย Gard AS ประเทศนอร์เวย์ (2021-ปัจจุบัน)

  นักพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงด้านเครดิตสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย (2019-2021)

  นักพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์กระแสเงินสด เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย (2015-2019)

  นักวิเคราะห์คาดการณ์ตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร CIMB Thai (2012-2014)

  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน Nordea Investment Management ประเทศเดนมาร์ก (2010)

  นักศึกษาปริญญาเอกและที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาการเงิน Norwegian School of Economics (2007-2011)

  นักเขียนบทความด้านเศรษฐกิจการเงิน Dow Jones Newswires (Wall Street Journal) (2004-2005)


  Các bài viết được duyệt bởi เมธิณี วสุมดี
  notDataKhông tìm thấy dữ liệu