Jane Phạm

▶️ Tên tiếng Anh: Jane

▶️ Đại học: Universität Paderborn 

▶️ Chuyên ngành: International Economics

▶️ Jane Pham rất giàu kinh nghiệm về giao dịch forex, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và bất động sản v.v. Với hơn 7 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, Jane Pham đã xây dựng được công thức đầu tư cho riêng mình.

Các bài viết được duyệt bởi Jane Phạm
Không tìm thấy dữ liệu