Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 4

Nguồn Fxstreet
02/04/2024 06:41

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

- EUR/USD: Số tiền bằng EUR 

  • 1.0735 1.3 tỷ
  • 1.0750 582 triệu
  • 1.0800 1.3 tỷ

- GBP/USD: Số tiền bằng GBP 

  • 1.2600 400 triệu

- USD/JPY: Số tiền bằng USD 

  • 151.15 1.4 tỷ
  • 152.50 863 triệu
  • 153.00 1.1 tỷ

- AUD/USD: Số tiền bằng AUD 

  • 0.6500 2.3 tỷ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chỉ dành cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
placeholder
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 21 tháng 5Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 21 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới bên dưới
Nguồn  Fxstreet
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 21 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới bên dưới
placeholder
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 5Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
Nguồn  Fxstreet
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
placeholder
Cơ hội việc làm JOLTS của Mỹ tăng cao lên 8,75 triệu trong tháng 2 so với dự báo là 8,74 triệuCục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã báo cáo trong Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) hôm thứ Ba, số lượng cơ hội việc làm trong ngày làm việc cuối cùng của tháng 2 đạt 8,75 triệu.
Nguồn  Fxstreet
Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã báo cáo trong Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) hôm thứ Ba, số lượng cơ hội việc làm trong ngày làm việc cuối cùng của tháng 2 đạt 8,75 triệu.
goTop
quote