Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 4

Nguồn Fxstreet
12/04/2024 06:56

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

- EUR/USD: Số tiền bằng EUR 

 • 1.0700 3.09 tỷ
 • 1.0780 1.04 tỷ
 • 1.0950 1.02 tỷ

- GBP/USD: Số tiền bằng GBP 

 • 1.2750 1.44 tỷ
 • 1.2600 674.1 triệu
 • 1.2650 643.7 triệu

- USD/JPY: Số tiền bằng USD 

 • 149.50 1.85 tỷ
 • 152.00 1.03 tỷ
 • 150.00 1.02 tỷ

- AUD/USD: Số tiền bằng AUD 

 •  0.6520 1 tỷ
 • 0.6500 697.6 triệu
 • 0.6450 675 triệu

- USD/CAD: Số tiền bằng USD 

 • 1.3685 913.1 triệu
 • 1.3650 504.2 triệu
 • 1.3727 466.2 triệu

- NZD/USD: Số tiền bằng NZD 

 • 0.5750 610 triệu
 •  0.6050 550.4 triệu
 • 0.6000 330 triệu

- USD/CNY: Số tiền bằng USD 

 • 7.0150 1.51 tỷ
 • 7.0000 1.46 tỷ
 • 7.2500 1.41 tỷ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chỉ dành cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
placeholder
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 14 tháng 5Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 14 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
Nguồn  Fxstreet
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 14 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
placeholder
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 16 tháng 4Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 16 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
Nguồn  Fxstreet
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 16 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
placeholder
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 4Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
Nguồn  Fxstreet
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới
goTop
quote