Home Depot Ngắn Hạn: xu hướng giảm lấn át khi 356,00 là điểm kháng cự.

13/04/2024 01:53
Home Depot (HD.US)
-1.75-0.54%
xu hướng giảm lấn át khi 356,00 là điểm kháng cự.
image
Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 356,00.

Khuyến nghị : xu hướng giảm lấn át khi 356,00 là điểm kháng cự.

Kịch bản thay thế: tăng phá vỡ mức 356,00, sẽ kỳ vọng 369,00 và 377,00.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang bán quá nhiều (<30). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 369,91 và 369,35)

Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự :
377,00 **
369,00 *
356,00 **
351,00
342,87 Gần nhất
326,00
319,00 **
311,00 *
304,00 **

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote