Disney Ngắn Hạn: mục tiêu 106,50.

13/04/2024 01:50
Disney (DIS.US)
1.03+1.02%
mục tiêu 106,50.
image
Điểm đảo chiều: Được dự đoán tại 120,00.

Khuyến nghị : mục tiêu 106,50.

Kịch bản thay thế: tăng phá vỡ mức 120,00, sẽ kỳ vọng 124,20 và 126,60.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 117,72 và 112,17)

Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự :
126,60 **
124,20 *
120,00 **
118,30
114,01 Gần nhất
108,80
106,50 **
104,10 *
101,60 **

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote