HK50 Ngắn Hạn: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 16180.

13/04/2024 11:19
HK50 (HK50)
-34-0.18%
mUA ở trên mức tỷ giá 16180 với mục tiêu mở rộng lên 17600 & 18200.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 16180

Khuyến nghị: mUA ở trên mức tỷ giá 16180 với mục tiêu mở rộng lên 17600 & 18200.

Chiến lược thay thế: nếu xuống dưới 16180 có thể giảm tới 15350 & 14800.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 16180 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


18900 ***
18200 ***
17600 ***
16721
16180 ***
15350 ***
14800 **

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote