Bitcoin Giao dịch trong ngày: hồi phục ngắn hạn lên 70190.

13/04/2024 07:02
Bitcoin (BTC/USD)
121.14+0.18%
hồi phục ngắn hạn lên 70190.
image
66130 là điểm trục của chúng tôi.

Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn lên 70190.

Kịch bản thay thế: dưới 66130, kỳ vọng 64600 và 63700.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 67027 và 68502)

Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự :
72010 **
71100 *
70190 **
69280
67452 Gần nhất
66730
66130 **
64600 *
63700 **

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote