Tim Worstall

Tim Worstall is a British-born writer and blogger, a freelance journo and Fellow at the Adam Smtih Institute. Worstall was educated at the London School of Economics. He worked in the field of renewable energy, and also published in The Guardian, The New York Times, Forbes, The Daily Telegraph blogs, etc. His book, Chasing Rainbows, on the economics of climate change, is available on Amazon.

Các bài viết được duyệt bởi Tim Worstall
Decentraland là một không gian ảo, đa chiều và phi tập trung được xây dựng và phát triển trên mạng lưới Ethereum. Nói cách khác, nó là một thế giới ảo (metaverse) mà tại đó cho phép những người tham gia có thể trao đổi, sưu tầm, mua hoặc bán các mảnh đất ảo; chơi các trò chơi hoặc thậm chí là giao lưu tương tác được với nhau thông qua các thiết bị hỗ trợ.
06/06/2023
Đã đi đến cuối cùng