Hellen Nguyen

Chuyên viên nội dung với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính phái sinh. Helle cũng là một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm và luôn đưa ra những đánh giá phân tích thị trường chuyên môn giúp người đọc nắm bắt xu hướng thị trường kịp thời

Các bài viết được duyệt bởi Hellen Nguyen